تیر ۲۶, ۱۳۹۶

تحقیق درباره ادوات ورودي و خروجييك كنترل كننده قابل برنامه ريزي Plc

تحقیق درباره ادوات ورودي و خروجييك كنترل كننده قابل برنامه ريزي Plc   دسته بندی : برق و الکترونیک فرمت فایل:  ورد  ( قابلیت ویرایش  )    […]
تیر ۲۶, ۱۳۹۶

تحقیق درباره اختصاص ترافيک چندين سرويس در مخابر ماهواره اي

تحقیق درباره اختصاص ترافيک چندين سرويس در مخابر ماهواره اي   دسته بندی : برق و الکترونیک فرمت فایل:  ورد  ( قابلیت ویرایش  )     قسمتی از […]
تیر ۲۶, ۱۳۹۶

تحقیق درباره اختراع تلفن

تحقیق درباره اختراع تلفن   دسته بندی : برق و الکترونیک فرمت فایل:  ورد  ( قابلیت ویرایش  )     قسمتی از محتوی متن پروژه …   تعداد […]
تیر ۲۶, ۱۳۹۶

تحقیق درباره استفاده از پایدار کننده های سیستم قدرت PSS جهت بهبود میرایی نوسانات با فرکانس کم سیستم

تحقیق درباره استفاده از پایدار کننده های سیستم قدرت PSS جهت بهبود میرایی نوسانات با فرکانس کم سیستم   دسته بندی : برق و الکترونیک فرمت […]
تیر ۲۶, ۱۳۹۶

تحقیق درباره اساس موتورهاي القايي AC

تحقیق درباره اساس موتورهاي القايي AC   دسته بندی : برق و الکترونیک فرمت فایل:  ورد  ( قابلیت ویرایش  )     قسمتی از محتوی متن پروژه … […]
تیر ۲۶, ۱۳۹۶

تحقیق درباره استقامت عايقي تجهيزات

تحقیق درباره استقامت عايقي تجهيزات   دسته بندی : برق و الکترونیک فرمت فایل:  ورد  ( قابلیت ویرایش  )     قسمتی از محتوی متن پروژه …   […]
تیر ۲۶, ۱۳۹۶

تحقیق درباره اصول و ساخت تابلوهای روان

تحقیق درباره اصول و ساخت تابلوهای روان   دسته بندی : برق و الکترونیک فرمت فایل:  ورد  ( قابلیت ویرایش  )     قسمتی از محتوی متن پروژه […]
تیر ۲۶, ۱۳۹۶

تحقیق درباره اسيلوسکوپ

تحقیق درباره اسيلوسکوپ   دسته بندی : برق و الکترونیک فرمت فایل:  ورد  ( قابلیت ویرایش  )     قسمتی از محتوی متن پروژه …   تعداد صفحات […]
تیر ۲۶, ۱۳۹۶

تحقیق درباره اسيلوسكوپ

تحقیق درباره اسيلوسكوپ   دسته بندی : برق و الکترونیک فرمت فایل:  ورد  ( قابلیت ویرایش  )     قسمتی از محتوی متن پروژه …   تعداد صفحات […]