معماری
خانه / عمران

عمران

تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی(TSP) تحت امواج تصادفی word

تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی(TSP) تحت امواج تصادفی word  فهرست فصل اول: مقدمه و معرفی 1-1 پیشگفتار ……….. 1 2-1 روش تحقيق………3 3-1پيشينه‏ي تحقيق………3 4-1 خلاصه كار انجام شده……..6 فصل دوم: آشنایی کلی با انواع سکو ها 1-2 سكو ی ستونی (اسپار)……..9 2-2 سكوهاي ستونی خرپایی(تراس اسپار)…………10 3-2 نيمه …

ادامه مطلب...

تخمین ضرایب آزمايش تحکيم در لايه‌هاي آبرفتي با استفاده از مدلسازي با Anfis و شبکه‌هاي عصبي word

تخمین ضرایب آزمايش تحکيم در لايه‌هاي آبرفتي با استفاده از مدلسازي با Anfis و شبکه‌هاي عصبي word  فهرست عنوان شماره صفحه  فصل اول: كليات1 1- مقدمه2 1-1- تعريف مساله و هدف از پژوهش2 1-2- پديده تحکيم2 1-3- منطق فازي3  فصل دوم: مروري بر تحقيقات گذشته6 2-1- مقدمه7 2-2- شناسايي پارامترهاي …

ادامه مطلب...

تعیین تنش برشی کف و دیواره در کانالهای مرکب با استفاده از روشهای اندازه حرکت و انرژی word

تعیین تنش برشی کف و دیواره در کانالهای مرکب با استفاده از روشهای اندازه حرکت و انرژی word فهرست مطالب  عنوان صفحه فصل اول: مقدمه و تئوری 1-1- مقدمه 2 1-2- معادلات پایه 4 1-3- تئوری لایه مرزی 8 1-3-1- ضخامت لایه مرزی 10 1-3-1-1-طبقه بندی علمی 10 1-3-1-2-طبقه بندی …

ادامه مطلب...

شبیه سازی رواناب روزانه با استفاده از الگوریتم PSO در بهینه سازی مدل های حوضه آبریز word

شبیه سازی رواناب روزانه با استفاده از الگوریتم PSO در بهینه سازی مدل های حوضه آبریز word  فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده……….1 فصل اول-مقدمه…..2 1-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…….3 1-3 اهداف و سئوالات تحقیق……4 1-4 ساختار پایان نامه…….5 فصل دوم- مبانی و مروری بر منابع……6 2-1 کلیات و تعاریف …

ادامه مطلب...

تعيين پارامترهاي آزمايش تحکيم در لايه‌هاي آبرفتي با استفاده از مدلسازي با Anfis و شبکه‌هاي عصبي word

تعيين پارامترهاي آزمايش تحکيم در لايه‌هاي آبرفتي با استفاده از مدلسازي با Anfis و شبکه‌هاي عصبي word  فهرست عنوان شماره صفحه  فصل اول: كليات.. 1 1- مقدمه. 2 1-1- تعريف مساله و هدف از پژوهش.. 2 1-2- پديده تحکيم2 1-3- منطق فازي.. 3 فصل دوم: مروري بر تحقيقات گذشته. 6 …

ادامه مطلب...

شبیه‏ سازی عددی جریان متلاطم در اطراف گروه پایه‏های پل با نرم‏افزار Flow-3D

شبیه‏ سازی عددی جریان متلاطم در اطراف گروه پایه‏های پل با نرم‏افزار Flow-3D  فهرست مطالب  عنوان ……صفحه  فصل اول: کلیات 1-1- مقدمه.. 2 1-2- ضرورت انجام تحقیق.. 3 1-3- هدف تحقیق.. 4 1-4- مروری بر مطالب سایر فصل‏ها.. 4 فصل دوم: تئوری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین 2-1- مقدمه.. …

ادامه مطلب...

شبيه‌سازي كمي و كيفي جريان آب‌های زيرزمينی دشت ايج با استفاده از نرم‌افزار GMS

شبيه‌سازي كمي و كيفي جريان آب‌های زيرزمينی دشت ايج با استفاده از نرم‌افزار GMS  فهرست مطالب  عنوان صفحه  فصل اول: مقدمه 1-1- پیشگفتار……. 2 1-2- اهمیت موضوع…… 3 1-3- اهداف تحقیق…….. 4 1-4- نوآوری پایان نامه…….. 5 1-5- ساختار پایان نامه……. 5  فصل دوم: مبانی نظری تحقیق و مدل‌هاي شبيه‌سازي …

ادامه مطلب...

شناسایی منابع آلاینده برای تدوین یک سیستم پایش آبهای سطحی و زیرزمینی توسط مدل BASINS

شناسایی منابع آلاینده برای تدوین یک سیستم پایش آبهای سطحی و زیرزمینی توسط مدل BASINS فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول………….1 مقدمه……..1 1-1-کلیات…….1 1-2- اهداف تحقیق………2 1-3- اهمیت تحقیق…..2 1-4- ساختار پایان نامه……..3 فصل دوم………4 بررسی کارهای دیگران……4 2-1-کلیات……4 2-2- مطالعات انجام شده بر روی دشت شیراز……..12 2-3- تحقیقات انجام …

ادامه مطلب...

کارایی ادوات کاهنده ارتعاشات ناشی از گردابه در لوله‌ها و رایزرهای مایل در معرض جریان ثابت Word

کارایی ادوات کاهنده ارتعاشات ناشی از گردابه در لوله‌ها و رایزرهای مایل در معرض جریان ثابت Word فهرست مطالب عنوان صفحه فهرست جدول‌ها‌ي فهرست شکل‌‌ها‌ك فهرست علائم و نشانه‌ها‌ف فصل 1-مقدمه…1 1-1-مقدمه…..2 1-2-هدف از این تحقیق2 1-3-ساختار تحقیق2 فصل 2-تعاریف و مبانی نظری4 2-1-مقدمه…..5 2-2-تشکیل گردابه5 2-3-تأثیر عدد رینولدز بر …

ادامه مطلب...

مدلسازی حل مناقشات در بهره برداری تلفیقی آب-های سطحی و زیرزمینی word

مدلسازی حل مناقشات در بهره برداری تلفیقی آب-های سطحی و زیرزمینی word فهرست مطالب فصل اول: کلیات. 1-1- مقدمه.. 2 1-2-ضرورت انجام تحقیق.. 3 1-3- اهداف و دامنه­ی تحقیق……….. 3 1-4-روش­شناسی (متدلوژی) نیل به اهداف تحقیق.. 3 1-5-مشارکت علمی (نوآوری تحقیق).. 4 1-6-ساختارتحقیق…………….. 4 فصل دوم: بررسی سوابق مطالعاتی 2-1-مقدمه.. …

ادامه مطلب...