تیر ۲۸, ۱۳۹۶

پاورپوینت استفاده از frp در تقویت سازه

پاورپوینت استفاده از frp در تقویت سازه پاورپوینت معرفی FRP واستفاده از FRP در تقویت سازه درقالب ۲۰ اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش   FRPچیست؟   سیستم […]
تیر ۲۸, ۱۳۹۶

دانلود پاورپوینت خاک

دانلود پاورپوینت خاک در این اسلاید ها چگونگی تثبیت خاک بیان شده است…. جزئیات بیشتر / دانلود
تیر ۲۸, ۱۳۹۶

دانلود پاورپوینت تثبیت خاک

دانلود پاورپوینت تثبیت خاک در این اسلاید ها چگونگی تثبیت خاک بیان شده است…. جزئیات بیشتر / دانلود
تیر ۲۸, ۱۳۹۶

دانلود پاورپوینت تقویت خاک

دانلود پاورپوینت تقویت خاک دانلود پاورپوینت تقویت خاک… جزئیات بیشتر / دانلود
تیر ۲۸, ۱۳۹۶

دانلود پاورپوینت تراکم دینامیکی خاک

دانلود پاورپوینت تراکم دینامیکی خاک دراین پاورپوینت  اسلاید های تراکم دینامیکی خاک ارایه شده است…. جزئیات بیشتر / دانلود
تیر ۲۸, ۱۳۹۶

دانلود پاورپوینت بهسازی خاک

دانلود پاورپوینت بهسازی خاک در این پاورپوینت بهسازی خاک در اسلاید های مربوطه به همراه تصاویر  توضیح داده شده است…. جزئیات بیشتر / دانلود
تیر ۲۸, ۱۳۹۶

دانلودپاورپوینت اصلاح وبهسازی شیمیایی خاک

دانلودپاورپوینت اصلاح وبهسازی شیمیایی خاک دراین پاورپوینت اصلاح وبهسازی شیمیایی خاک دراسلایدهای متنوع ارایه شده است…. جزئیات بیشتر / دانلود
تیر ۲۸, ۱۳۹۶

مسلح کردن یا تقویت خاک بوسیله عناصر کششی نظیر میلگرد ، تسمه فولادی یا ژئوسنتتیک برای تحمل بارهای وارده

مسلح کردن یا تقویت خاک بوسیله عناصر کششی نظیر میلگرد ، تسمه فولادی یا ژئوسنتتیک برای تحمل بارهای وارده در این پاورپوینت اسلایدهای مربوط به  مسلح […]
تیر ۲۸, ۱۳۹۶

دانلود پاورپوینت تراکم استاتیکی خاک

دانلود پاورپوینت تراکم استاتیکی خاک دراین پاورپوینت تراکم استاتیکی خاک به طورکامل دراسلایدهای مربوطه تشریح شده است…. جزئیات بیشتر / دانلود