معماری
خانه / علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

جامعه شناسی شهری، دکتر محمد تقی شیخی، چاپ اول 1380، تهران: شرکت سهامی انتشار

جامعه شناسی شهری، دکتر محمد تقی شیخی، چاپ اول 1380، تهران: شرکت سهامی انتشار این کتاب با ذکر رفرنسهای دقیق در 42 صفحه خلاصه شده است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر و دریافت فایل PDF فهرست مطالب خلاصه شده می توانید با شماره تلفن 09127914674 تماس حاصل نمایید…. جزئیات بیشتر …

ادامه مطلب...

جامعه شناسی جهانی شدن، دکتر امیر آشفته تهرانی، چاپ اول 1387، تهران: نشر دانژه

جامعه شناسی جهانی شدن، دکتر امیر آشفته تهرانی، چاپ اول 1387، تهران: نشر دانژه بخشهایی از این کتاب که مطالب آن مهمتر از سایر مطالب کتاب تشخیص داده شده، با ذکر رفرنسهای دقیق در 13 صفحه خلاصه شده است…. جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه مطلب...

جامعه شناسی پست مدرنیسم، اسکات لش، ترجمه دکتر حسن چاوشیان، چاپ چهارم 1391، تهران: نشر مرکز

جامعه شناسی پست مدرنیسم، اسکات لش، ترجمه دکتر حسن چاوشیان، چاپ چهارم 1391، تهران: نشر مرکز این کتاب با ذکر رفرنسهای دقیق در 21 صفحه خلاصه شده است…. جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه مطلب...

فرهنگ و زندگی روزمره، اندی بنت، ترجمه حسن چاوشیان و لیلا جوافشانی، چاپ اول 1386، تهران: انتشارات اختران

فرهنگ و زندگی روزمره، اندی بنت، ترجمه حسن چاوشیان و لیلا جوافشانی، چاپ اول 1386، تهران: انتشارات اختران این کتاب با ذکر رفرنسهای دقیق در 25 صفحه خلاصه شده است…. جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه مطلب...

افکار و اندیشه های میشل فوکو

افکار و اندیشه های میشل فوکو این مجموعه با ذکر رفرنسهای دقیق در 65 صفحه و با استفاده از 8 منبع معتبر تدوین گردیده است. فهرست منابع: 1) نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، جورج ریتزر 2) متفکران بزرگ جامعه شناسی، راب استونز 3) مفاهیم و نظریه های فرهنگی، سید …

ادامه مطلب...

پیر بوردیو

پیر بوردیو حسن و قابلیت این مجموعه در این است که مطالب پراکنده درباره پیر بوردیو از کتاب «نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر» جورج ریتزر استخراج و به صورت متوالی و منظم با ذکر رفرنسهای دقیق در 6 صفحه در اختیار دانشجویان و محققان رشته های جامعه شناسی و …

ادامه مطلب...

یورگن هابرماس

یورگن هابرماس حسن و قابلیت این مجموعه در این است که مطالب پراکنده درباره یورگن هابرماس از کتاب «نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر» جورج ریتزر استخراج و به صورت متوالی و منظم با ذکر رفرنسهای دقیق در 7 صفحه در اختیار دانشجویان و محققان رشته های جامعه شناسی و …

ادامه مطلب...

آنتونی گیدنز

آنتونی گیدنز حسن و قابلیت این مجموعه در این است که مطالب پراکنده درباره آنتونی گیدنز از کتاب «نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر» جورج ریتزر استخراج و به صورت متوالی و منظم با ذکر رفرنسهای دقیق در 12 صفحه در اختیار دانشجویان و محققان رشته های جامعه شناسی و …

ادامه مطلب...

جامعه شناسی سیاسی، تی. بی. باتامور، ترجمه منوچهر صبوری، چاپ دوم 1368، تهران: انتشارات کیهان

جامعه شناسی سیاسی، تی. بی. باتامور، ترجمه منوچهر صبوری، چاپ دوم 1368، تهران: انتشارات کیهان این کتاب با ذکر رفرنسهای دقیق در 42 صفحه خلاصه شده است. تمام کتاب در این خلاصه برداری لحاظ شده است. فهرست مطالب: مقدمه فصل 1) دموکراسی و طبقات اجتماعی فصل 2) جنبشهای اجتماعی، احزاب …

ادامه مطلب...

جامعه و سیاست، مایکل راش، ترجمه منوچهر صبوری، چاپ اول 1377، تهران: انتشارات سمت

جامعه و سیاست، مایکل راش، ترجمه منوچهر صبوری، چاپ اول 1377، تهران: انتشارات سمت این کتاب با ذکر رفرنسهای دقیق در 117 صفحه خلاصه شده است. تمام کتاب در این خلاصه برداری لحاظ شده است. فهرست مطالب: جامعه شناسی سیاسی چیست؟ دولت، قدرت و اقتدار قدرت، اقتدار و مشروعیت توزیع …

ادامه مطلب...