شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

افزایش زمان ماندگاری ماست با استفاده از استارتر محافظ جهت کنترل میکروارگانیسمهای عامل فساد

افزایش زمان ماندگاری ماست با استفاده از استارتر محافظ جهت کنترل میکروارگانیسمهای عامل فساد   عنوان صفحه چکیده…………………………………………………………. ۱ فصلاول: کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه………………………………………………………………… ۳ ۱-۲- […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

اندازه گیری و مقایسه مقادیر سرب وکادمیوم در زیتونهای سبز (Olea europaea.L) مناطق علی آباد رودبار از استان گیلان وطارم از استان زنجان با استفاده از د

اندازه گیری و مقایسه مقادیر سرب وکادمیوم در زیتونهای سبز (Olea europaea.L) مناطق علی آباد رودبار از استان گیلان وطارم از استان زنجان با استفاده از […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

ایجاد طرح الگو استقرار ایجاد طرح الگو بر مبنای استاندارد ISO220002005 در محصول پسته بسته بندی شده و بررسی تاثیر آن در کاهش آفلاتوکسین

ایجاد طرح الگو استقرار ایجاد طرح الگو بر مبنای استاندارد ISO220002005 در محصول پسته بسته بندی شده و بررسی تاثیر آن در کاهش آفلاتوکسین     […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

ایجاد طرح الگو استقرار سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

ایجاد طرح الگو استقرار سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی   عنوان ایجاد طرح الگو استقرار سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر مبنای استاندارد ISO22000:2005 در محصول […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

آلودگی گوشت تازۀ گاو به باکتری سالمونلا

آلودگی گوشت تازۀ گاو به باکتری سالمونلا مقدمه: مواد غذایی محیط های بسیار مناسبی برای رشد انواع میکروب ها، انگل ها و حشرات می باشند و […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

تغییرات رنگ گوجه فرنگی تحت تاثیر شرایط مختلف

تغییرات رنگ گوجه فرنگی تحت تاثیر شرایط مختلف   عنوان: بررسی تغییرات رنگ رب گوجه فرنگی تحت تاثیر شرایط مختلف انبار داری و تیمار حرارتی   […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

بررسی آنتی اکسیدانی عصاره پوست خرمالو در پایدارسازی روغن آفتابگردان (۲)

بررسی آنتی اکسیدانی عصاره پوست خرمالو در پایدارسازی روغن آفتابگردان (۲)     فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده.. أ‌ فصل اول : مقدمه و کلیات ۱- […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره پوست خرمالو در پایدارسازی روغن آفتابگردان

بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره پوست خرمالو در پایدارسازی روغن آفتابگردان   فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده.. أ‌ فصل اول : مقدمه و کلیات ۱- مقدمه.. […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

بررسی اثر آنتی باکتریال وآنتی اکسیدان عصاره و اسانس صمغ باریجه

بررسی اثر آنتی باکتریال وآنتی اکسیدان عصاره و اسانس صمغ باریجه عنوان : بررسی اثر آنتی باکتریال وآنتی اکسیدان عصاره و اسانس صمغ باریجه   فهرست […]