معماری
خانه / سایر رشته های علوم پایه

سایر رشته های علوم پایه

تخمین تابع قیمت هدانیک زیست محیطی مسکن شهر تهران به روش داده های ترکیبی

تخمین تابع قیمت هدانیک زیست محیطی مسکن شهر تهران به روش داده های ترکیبی – بيان مسئله : محیط شهر به عنوان سکونتگاه شهروندان تاثیر بسیاری در کیفیت زندگی آنان دارد. کیفیت زندگی شهری را می‌توان در عوامل مختلفي جستجو کرد. از جمله عواملی که باعث ایجاد آرامش درکاربری‌های مختلف …

ادامه مطلب...