شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهر مالخلیفه

برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهر مالخلیفه موضوع:پایان نامه برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهر مالخلیفه فرمت: pdf تعداد صفحه: ۱۴۲ سال نگارش پایان‌نامه: ۱۳۸۸ توضیح: پایان نامه ای بسیار […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

بررسی و تحلیل روند گسترش خانه‌های دوم روستایی و تغییرات ساختاری- کارکردی روستاها

بررسی و تحلیل روند گسترش خانه‌های دوم روستایی و تغییرات ساختاری- کارکردی روستاها موضوع: بررسی و تحلیل روند گسترش خانه‌های دوم روستایی و تغییرات ساختاری- کارکردی روستاها […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

ارزیابی کیفیت محصول گردشگری شهری تهران از دید گردشگران درون مرزی

ارزیابی کیفیت محصول گردشگری شهری تهران از دید گردشگران درون مرزی موضوع: ارزیابی کیفیت محصول گردشگری شهری تهران از دید گردشگران درون مرزی فرمت: pdf تعداد صفحه: […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تقاضای گردشگری در منطقه مبدا گردشگری(مطالعه موردی مناطق شهر تهران)

شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تقاضای گردشگری در منطقه مبدا گردشگری(مطالعه موردی مناطق شهر تهران) موضوع: شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تقاضای گردشگری در منطقه […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

نقش قابلیت ها و توانمندی‌های منطقه ریجاب در توسعه گردشگری استان کرمانشاه

نقش قابلیت ها و توانمندی‌های منطقه ریجاب در توسعه گردشگری استان کرمانشاه موضوع: نقش قابلیت ها و توانمندی‌های منطقه ریجاب در توسعه گردشگری استان کرمانشاه فرمت: pdf […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

تحلیل رفتاری – فضایی الگوی سکونت گزینی گردشگران روستایی در نواحی شهری و روستایی

تحلیل رفتاری – فضایی الگوی سکونت گزینی گردشگران روستایی در نواحی شهری و روستایی موضوع: تحلیل رفتاری – فضایی الگوی سکونت گزینی گردشگران روستایی در نواحی شهری […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

چگونگی تعیین و تغییر کاربری اراضی شهری و ضمانت اجرای تخلف از آن

چگونگی تعیین و تغییر کاربری اراضی شهری و ضمانت اجرای تخلف از آن موضوع: چگونگی تعیین و تغییر کاربری اراضی شهری و ضمانت اجرای تخلف از آن […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

تحلیل پایداری منابع مالی و درآمدی شهرداری تهران مطالعه تطبیقی با تعدادی از شهرهای جهان

تحلیل پایداری منابع مالی و درآمدی شهرداری تهران مطالعه تطبیقی با تعدادی از شهرهای جهان موضوع:تحلیل پایداری منابع مالی و درآمدی شهرداری تهران مطالعه تطبیقی با […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

ارزیابی کاربری اراضی شهری شهر مرودشت

ارزیابی کاربری اراضی شهری شهر مرودشت موضوع:ارزیابی کاربری اراضی شهری شهر مرودشت فرمت: pdf تعداد صفحه: ۱۴۲  … جزئیات بیشتر / دانلود