معماری
خانه / سایر رشته های علوم انسانی

سایر رشته های علوم انسانی

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی- پیش دبستانی و دبستان- آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضیات 1211065-1211080-1211297

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی- پیش دبستانی و دبستان- آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضیات 1211065-1211080-1211297 نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی- پیش دبستانی و دبستان آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضیات کد درس:  1211065-1211080-1211297   شامل 10 دوره نمونه سوال به همراه 10 پاسخ تستی …

ادامه مطلب...

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی- پیش دبستانی و دبستان- آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی کد درس: 1211066-1211352-1211300

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی- پیش دبستانی و دبستان- آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی کد درس: 1211066-1211352-1211300 نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی- پیش دبستانی و دبستان آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی کد درس: 1211066-1211352-1211300   شامل بیش از 15 نمونه سوال به همراه پاسخ …

ادامه مطلب...

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی- پیش دبستانی و دبستان-ادبیات کودکان کد درس: 1213112-1211088

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی- پیش دبستانی و دبستان-ادبیات کودکان کد درس: 1213112-1211088 نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی- پیش دبستانی و دبستان ادبیات کودکان کد درس: 1213112-1211088   شامل بیش از 15 نمونه سوال به همراه پاسخ تستی از نیمسال اول 89-88 تا نیمسال دوم 95-94 …

ادامه مطلب...

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی- پیش دبستانی و دبستان- اخلاق اسلامی (اصلی) کد درس: 1211078

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی- پیش دبستانی و دبستان- اخلاق اسلامی (اصلی) کد درس: 1211078 نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی- پیش دبستانی و دبستان اخلاق اسلامی (اصلی) کد درس: 1211078    شامل بیش از 15 نمونه سوال به همراه پاسخ تستی از نیمسال اول 89-88 تا نیمسال …

ادامه مطلب...

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی- پیش دبستانی و دبستان- مفاهیم و روش تدریس علوم تجربی در پیش دبستان کد درس: 1211082-1211298

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی- پیش دبستانی و دبستان- مفاهیم و روش تدریس علوم تجربی در پیش دبستان کد درس: 1211082-1211298 نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی- پیش دبستانی و دبستان مفاهیم و روش تدریس علوم تجربی در پیش دبستان کد درس: 1211082-1211298   شامل 13 دوره …

ادامه مطلب...

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی- پیش دبستانی و دبستان- مدیریت مراکز پیش ازدبستانی و دبستانی کد درس: 1211076

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی- پیش دبستانی و دبستان- مدیریت مراکز پیش ازدبستانی و دبستانی کد درس: 1211076 نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی- پیش دبستانی و دبستان مدیریت مراکز پیش ازدبستانی و دبستانی کد درس: 1211076   شامل بیش از 15 نمونه سوال به همراه پاسخ …

ادامه مطلب...

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی- پیش دبستانی و دبستان- زبان تخصصی آموزش پیش دبستانی و دبستانی کد درس: 1212042-1212043

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی- پیش دبستانی و دبستان- زبان تخصصی آموزش پیش دبستانی و دبستانی کد درس: 1212042-1212043 نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی- پیش دبستانی و دبستان زبان تخصصی آموزش پیش دبستانی و دبستانی کد درس: 1212042-1212043   شامل 12 دوره نمونه سوال به همراه 11 پاسخ تستی …

ادامه مطلب...

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی- پیش دبستانی و دبستان- روش تدریس مهارت خواندن در دبستان کد درس: 1211079

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی- پیش دبستانی و دبستان- روش تدریس مهارت خواندن در دبستان کد درس: 1211079 نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی- پیش دبستانی و دبستان روش تدریس مهارت خواندن در دبستان کد درس: 1211079   شامل بیش از 15 نمونه سوال به همراه پاسخ …

ادامه مطلب...

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی- پیش دبستانی و دبستان- قصه گویی و نمایش خلاق کد درس: 1211062

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی- پیش دبستانی و دبستان- قصه گویی و نمایش خلاق کد درس: 1211062 نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی- پیش دبستانی و دبستان قصه گویی و نمایش خلاق کد درس: 1211062   شامل بیش از 15 نمونه سوال به همراه پاسخ تستی از …

ادامه مطلب...

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی- پیش دبستانی و دبستان- زبان آموزی-روانشناسی زبان کد درس: 1211068-1211288

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی- پیش دبستانی و دبستان- زبان آموزی-روانشناسی زبان کد درس: 1211068-1211288 نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی- پیش دبستانی و دبستان زبان آموزی-روانشناسی زبان کد درس: 1211068-1211288   شامل بیش از 15 نمونه سوال به همراه پاسخ تستی از نیمسال اول 89-88 تا …

ادامه مطلب...