تیر ۲۸, ۱۳۹۶

بايواستراتيگرافي و ليتواستراتيگرافي سازند کژدمي در زون ايذه WORD

بايواستراتيگرافي و ليتواستراتيگرافي سازند کژدمي در زون ايذه WORD چکیده: بمنظور مطالعات دقيق بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازندکژدمی در ناحيه زون ایذه، پنج برش سطح الارضي (بترتیب […]
تیر ۲۸, ۱۳۹۶

استفاده از داده های استر در تحلیل ارتباط سنگ-شناسی و پتانسیل های معدنی گنبد نمکی دهکویه، شمال شرقی لار، استان فارسWORD

استفاده از داده های استر در تحلیل ارتباط سنگ-شناسی و پتانسیل های معدنی گنبد نمکی دهکویه، شمال شرقی لار، استان فارسWORD چکیده  استفاده از داده­های استر […]
تیر ۲۸, ۱۳۹۶

بررسی زمین شناختی، کانی شناختی، زمین شیمیایی، ژنز و کاربرد کانسار خاک نسوز زیتون و مقایسه و ارتباط آن با سایر کانسارهای خاک¬نسوز منطقه آباده، فارس

بررسی زمین شناختی، کانی شناختی، زمین شیمیایی، ژنز و کاربرد کانسار خاک نسوز زیتون و مقایسه و ارتباط آن با سایر کانسارهای خاک¬نسوز منطقه آباده، فارس […]
تیر ۲۸, ۱۳۹۶

بررسی روند تغییرات میزان نفوذپذیری خاک در عرصه‌های پخش سیلاب پسکوه سراوان از دیدگاه زمین‌شناسی مهندسی و ارائه راه کارهای مهندسی در ارتباط با آن.

بررسی روند تغییرات میزان نفوذپذیری خاک در عرصه‌های پخش سیلاب پسکوه سراوان از دیدگاه زمین‌شناسی مهندسی و ارائه راه کارهای مهندسی در ارتباط با آن. فهرست […]
تیر ۲۸, ۱۳۹۶

بررسی تأثیر کانسار سرب و روی منطقه لنجان اصفهان بر آلودگی‌های زیست محیطی WORD

بررسی تأثیر کانسار سرب و روی منطقه لنجان اصفهان بر آلودگی‌های زیست محیطی WORD چکیده معدن ایرانکوه در رشته کوه ایرانکوه در ۲۰ کیلومتری جنوب غربی […]
تیر ۲۸, ۱۳۹۶

بررسی ژئوشیمیایی و سنگ شناسی واحدهای سنگی میزبان کانسارهای کرومیت منطقه فرومد با هدف تعیین مدل تشکیل نهشته-های معدنی در مجموعه افیولیتی سبزوار- شاهرود

بررسی ژئوشیمیایی و سنگ شناسی واحدهای سنگی میزبان کانسارهای کرومیت منطقه فرومد با هدف تعیین مدل تشکیل نهشته-های معدنی در مجموعه افیولیتی سبزوار- شاهرود چکیده منطقه […]
تیر ۲۸, ۱۳۹۶

بررسی زمین شیمی فلزات سنگین و ترکیبات آروماتیک چندحلقه ای(PAHs) در غبار خیابان کلان شهر اصفهان(شعاع ۵۰ کیلومتری)

بررسی زمین شیمی فلزات سنگین و ترکیبات آروماتیک چندحلقه ای(PAHs) در غبار خیابان کلان شهر اصفهان(شعاع ۵۰ کیلومتری)  زمین ­شیمی شهری نیز به بررسی نابه هنجاری­های […]
تیر ۲۸, ۱۳۹۶

بررسی هندسی و کینماتیکی ستبر-پوسته کمربند کوهزایی زاگرسWORD

بررسی هندسی و کینماتیکی ستبر-پوسته کمربند کوهزایی زاگرسWORD چکیده منطقه مورد مطالعه درروستای گوشتی جنوب غرب ایران بین عرضهای جغرافیایی ۴۰°30 تا °31 شمالی و طولهای […]
تیر ۲۸, ۱۳۹۶

بررسی ساختاری و ریزساختاری گنبد نمکی جهانی واقع در منطقه فیروز آبادWORD

بررسی ساختاری و ریزساختاری گنبد نمکی جهانی واقع در منطقه فیروز آبادWORD چکیده: زمین شناسی ساختاری شاخه ای از علوم زمین است که بیش از یک […]