معماری
خانه / زمین شناسی

زمین شناسی

دانلود لایه های رقومی استان خراسان رضوي ( با فرمت شیپ فایل shp)

دانلود لایه های رقومی استان خراسان رضوي ( با فرمت شیپ فایل shp) دانلود لایه های رقومی استان خراسان رضوي ( با فرمت شیپ فایل shp)   لايه رقومي معادن استان خراسان رضوي لايه رقومي ژئوفيزيک هوايي استان خراسان رضوي لايه رقومي دهستانهاي استان خراسان رضوي لايه رقومي شهرستانهاي استان …

ادامه مطلب...

دانلود لایه های رقومی استان خراسان شمالي ( با فرمت شیپ فایل shp)

دانلود لایه های رقومی استان خراسان شمالي ( با فرمت شیپ فایل shp) دانلود لایه های رقومی استان خراسان شمالي ( با فرمت شیپ فایل shp)   لايه رقومي راههاي استان خراسان شمالي لايه رقومي آبراهه هاي اصلي استان خراسان شمالي نقشه زمين شناسي استان خراسان شمالي لايه زمين شناسي …

ادامه مطلب...

دانلود شیپ فایل (لایه GIS) نقشه زمین شناسی ایران (کل ایران)

دانلود شیپ فایل (لایه GIS) نقشه زمین شناسی ایران (کل ایران) دانلود شیپ فایل (لایه GIS) نقشه زمین شناسی ایران (کل ایران) در اینجا کامل‌ترین، بروزترین و دقیق‌ترین نقشه شیپ فال ایران برای دانلود قرار داده شده است. این محصول دارای یک شیپ فایل جامع و تخصصی در زمینه زمین‌شناسی …

ادامه مطلب...

دانلود لایه های رقومی سيستان و بلوچستان ( با فرمت شیپ فایل shp)

دانلود لایه های رقومی سيستان و بلوچستان ( با فرمت شیپ فایل shp) دانلود لایه های رقومی سيستان و بلوچستان ( با فرمت شیپ فایل shp)   لايه رقومي راههاي استان سيستان و بلوچستان لايه رقومي آبراهه هاي اصلي استان سيستان و بلوچستان لايه زمين شناسي رقومي استان سيستان و …

ادامه مطلب...

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی اصلاندوزبه همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی اصلاندوزبه همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000) دانلود نقشه زمین‌شناسی 1:100000 اصلاندوزبه همراه گزارش کامل آن در اینجا نقشهتوپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی1:100000 اصلاندوز به همراه شیت گزارش کامل آن با کیفیت بسیار بالا برای دانلود قرار داده شده است.     پیش نمایش نقشه …

ادامه مطلب...

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسیاهربه همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسیاهربه همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000) دانلود نقشه زمین‌شناسی 1:100000اهربه همراه گزارش کامل آن در اینجا نقشهتوپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی1:100000 اهربه همراه شیت گزارش کامل آن با کیفیت بسیار بالا برای دانلود قرار داده شده است.     پیش نمایش نقشه زمین شناسیاهر …

ادامه مطلب...

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی قره آغاج به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی قره آغاج به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000) دانلود نقشه زمین‌شناسی 1:100000قره آغاجبه همراه گزارش کامل آن در اینجا نقشهتوپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی1:100000 قره آغاجبه همراه شیت گزارش کامل آن با کیفیت بسیار بالا برای دانلود قرار داده شده است.     …

ادامه مطلب...

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی بستان آبادبه همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی بستان آبادبه همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000) دانلود نقشه زمین‌شناسی 1:100000بستان آبادبه همراه گزارش کامل آن در اینجا نقشهتوپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی1:100000 بستان آبادبه همراه شیت گزارش کامل آن با کیفیت بسیار بالا برای دانلود قرار داده شده است.     پیش …

ادامه مطلب...

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی آذرشهربه همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی آذرشهربه همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000) دانلود نقشه زمین‌شناسی 1:100000آذرشهربه همراه گزارش کامل آن در اینجا نقشهتوپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی1:100000 آذرشهربه همراه شیت گزارش کامل آن با کیفیت بسیار بالا برای دانلود قرار داده شده است.     پیش نمایش نقشه زمین …

ادامه مطلب...

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی خواجه به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی خواجه به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000) دانلود نقشه زمین‌شناسی 1:100000خواجهبه همراه گزارش کامل آن در اینجا نقشهتوپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی1:100000 خواجهبه همراه شیت گزارش کامل آن با کیفیت بسیار بالا برای دانلود قرار داده شده است.     پیش نمایش نقشه زمین شناسیخواجه …

ادامه مطلب...