معماری
خانه / زمین شناسی

زمین شناسی

دانلود لایه های رقومی استان خراسان شمالي ( با فرمت شیپ فایل shp)

دانلود لایه های رقومی استان خراسان شمالي ( با فرمت شیپ فایل shp) دانلود لایه های رقومی استان خراسان شمالي ( با فرمت شیپ فایل shp)   لايه رقومي راههاي استان خراسان شمالي لايه رقومي آبراهه هاي اصلي استان خراسان شمالي نقشه زمين شناسي استان خراسان شمالي لايه زمين شناسي …

ادامه مطلب...

دانلود لایه های رقومی استان خراسان رضوي ( با فرمت شیپ فایل shp)

دانلود لایه های رقومی استان خراسان رضوي ( با فرمت شیپ فایل shp) دانلود لایه های رقومی استان خراسان رضوي ( با فرمت شیپ فایل shp)   لايه رقومي معادن استان خراسان رضوي لايه رقومي ژئوفيزيک هوايي استان خراسان رضوي لايه رقومي دهستانهاي استان خراسان رضوي لايه رقومي شهرستانهاي استان …

ادامه مطلب...

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی جلفا به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی جلفا به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000) دانلود نقشه زمین‌شناسی 1:100000جلفابه همراه گزارش کامل آن در اینجا نقشهتوپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی1:100000 جلفابه همراه شیت گزارش کامل آن با کیفیت بسیار بالا برای دانلود قرار داده شده است.     پیش نمایش نقشه …

ادامه مطلب...

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی هشترود (سراسکندر) به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی هشترود (سراسکندر) به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000) دانلود نقشه زمین‌شناسی 1:100000 هشترود (سراسکندر) به همراه گزارش کامل آن در اینجا نقشهتوپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی1:100000 هشترود به همراه شیت گزارش کامل آن با کیفیت بسیار بالا برای دانلود قرار داده شده است. …

ادامه مطلب...

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی هشت جین به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی هشت جین به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000) دانلود نقشه زمین‌شناسی 1:100000 هشت جین به همراه گزارش کامل آن در اینجا نقشهتوپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی1:100000 هشت جین به همراه شیت گزارش کامل آن با کیفیت بسیار بالا برای دانلود قرار داده شده …

ادامه مطلب...

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی قره آغاج به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی قره آغاج به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000) دانلود نقشه زمین‌شناسی 1:100000قره آغاجبه همراه گزارش کامل آن در اینجا نقشهتوپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی1:100000 قره آغاجبه همراه شیت گزارش کامل آن با کیفیت بسیار بالا برای دانلود قرار داده شده است.     …

ادامه مطلب...

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی بستان آباد به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی بستان آباد به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000) دانلود نقشه زمین‌شناسی 1:100000بستان آباد به همراه گزارش کامل آن در اینجا نقشهتوپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی1:100000 بستان آبادبه همراه شیت گزارش کامل آن با کیفیت بسیار بالا برای دانلود قرار داده شده است.   …

ادامه مطلب...

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی آذرشهربه همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی آذرشهربه همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000) دانلود نقشه زمین‌شناسی 1:100000آذرشهربه همراه گزارش کامل آن در اینجا نقشهتوپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی1:100000 آذرشهربه همراه شیت گزارش کامل آن با کیفیت بسیار بالا برای دانلود قرار داده شده است.     پیش نمایش نقشه زمین …

ادامه مطلب...

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی اصلاندوزبه همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی اصلاندوزبه همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000) دانلود نقشه زمین‌شناسی 1:100000 اصلاندوزبه همراه گزارش کامل آن در اینجا نقشهتوپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی1:100000 اصلاندوز به همراه شیت گزارش کامل آن با کیفیت بسیار بالا برای دانلود قرار داده شده است.     پیش نمایش نقشه …

ادامه مطلب...

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی اهربه همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی اهربه همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000) دانلود نقشه زمین‌شناسی 1:100000اهربه همراه گزارش کامل آن در اینجا نقشهتوپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی1:100000 اهربه همراه شیت گزارش کامل آن با کیفیت بسیار بالا برای دانلود قرار داده شده است.     پیش نمایش نقشه زمین …

ادامه مطلب...