شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

بررسی اهميت و لزوم بهسازی مسيل های شهری

بررسی اهميت و لزوم بهسازی مسيل های شهری درود بر شما ممنون از اینکه فروشگاه خودتون رو انتخاب کردید. مقاله پیش رو مربوط به بررسی اهميت […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

دانلود کتاب نقشه و نقشه خوانی در جغرافیا – جمشید جداری عیوضی – جغرافیای پیام نور – pdf

دانلود کتاب نقشه و نقشه خوانی در جغرافیا – جمشید جداری عیوضی – جغرافیای پیام نور – pdf دانلود کتاب نقشه و نقشه خوانی در جغرافیا […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

پاورپوینت آموزش حقوق شهروندی

پاورپوینت آموزش حقوق شهروندی موضوع: پاورپوینت آموزش حقوق شهروندی فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۰  … جزئیات بیشتر / دانلود
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

پاورپوینت رفتار شهروندی

پاورپوینت رفتار شهروندی موضوع: پاورپوینت رفتار شهروندی فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۴… جزئیات بیشتر / دانلود
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

دانلود کتاب جغرافیای انسانی ایران – منصور بدری فر – جغرافیای پیام نور- pdf

دانلود کتاب جغرافیای انسانی ایران – منصور بدری فر – جغرافیای پیام نور- pdf دانلود کتاب جغرافیای انسانی ایران تالیف دکتر منصور بدری فر منبع رشته […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری

اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری  چكيده : گردشگرانبرايانتخابمقاصدگردشگرينيازمنداطلاعاتي درخصوصمقصدميباشند. آنهاپيوستهاطلاعاتيراازرسانه هايگروهيشاملتلويزيون،ماهواره،اينترنتو… جمع آوريميكنند. اگرچهمنابعمذكوراطلاعاتارزشمنديرادراختيار گردشگرقرارميدهد،اماگردشگرانترجيحميدهندبخشقابلتوجهيازاطلاعاتموردنياز خودراازمنابعغيررسميازجملهبستگان،دوستان،آشنايانوديگرافراددريافتكنند. باتوجهبهاينكهاينافرادخودذينفعنيستند،بههميندليلبيشتر… جزئیات بیشتر / دانلود
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

اثر بازارچه های مرزی بر گردشگری خرید

اثر بازارچه های مرزی بر گردشگری خرید   چکیده در این تحقیق ما به بررسی میزان تاثیر گذاری عوامل موثر بر انتخاب مقصد خرید بانه پرداخته […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

ارزیابی توان‌های ژئوتوریسم در شهرستان طالقان

ارزیابی توان‌های ژئوتوریسم در شهرستان طالقان چکیده ژئوتوریسم، یکی از جدیدترین و پرطرفدارترین شاخه­های توریسم است و هر روزه به طرفداران آن افزوده می‌گردد و ابزاری […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

اثرات اقلیم بر گردشگری استان قزوین بر اساس مدل دمای معادل فیزیولوژیک (PET)

اثرات اقلیم بر گردشگری استان قزوین بر اساس مدل دمای معادل فیزیولوژیک (PET) چکیده امروزه دسترسی به اطلاعات زیست اقلیمی در زمینه علوم کاربردی از قبیل […]