شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

دراکولا Dracula

دراکولا Dracula دراکولا کتابی نوشتهٔ برام استوکر نویسندهٔ ایرلندی است که نخستین بار در سال ۱۸۹۷ منتشر شد و همچنین نام شخصیت اول این کتاب که یک […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

غرور و تعصب Pride and Prejudice

غرور و تعصب Pride and Prejudice غرور و تعصب ( Pride and Prejudice) (به معنی تفاخر و پیش‌داوری) رمان مشهوری اثر جین آستن، نویسندهٔ انگلیسی است. این […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

بررسی اسناد مربوط به حاکمان تالش در دوره ی قاجارWORD

بررسی اسناد مربوط به حاکمان تالش در دوره ی قاجارWORD چکیده: مطالعات تاریخی در دوره قاجاریه با تکیه بر بررسی‌های اسناد آن در شناخت تاریخ محلی […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویهWORD

بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویهWORD چکیده با شکل گیری یک نظام سیاسی برخی قواعد و لوازم برای قوام […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

اصول کشورداری و سیاست خارجی هخامنشیان از کوروش تا داریوش اوّلWORD

اصول کشورداری و سیاست خارجی هخامنشیان از کوروش تا داریوش اوّلWORD  فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ……… ۱ مقدّمه …………….. ۲ فصل اوّل: کلیّات تحقیق ۱-۱ […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

اسلام در قلمرو جغتاییانWORD

اسلام در قلمرو جغتاییانWORD چکیده  اسلام در قلمرو جغتاییان  ماوراءالنهر و ترکستان، طی تحولات پس از چنگیزخان، به جغتای اختصاص یافت. خاندان جغتای بین سال­های ۶۲۴ق/ […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

ارتش و دولـت دکتر مصـدقWORD

ارتش و دولـت دکتر مصـدقWORD  فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده……….. ۱ مقدمه……… ۲ فصل اول – کلیات ۱-۱-بیان مسأله………… ۶ ۱-۲-سؤالات تحقیق…….. ۷ ۱-۳- فرضیه ها…………. […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

بررسی وضعیت اجتماعی اسماعیلیان ایران از مشروطه تا پایان پهلوی۱۲۸۵-۱۳۵۷ش۱۹۰۶-۱۹۷۶مWORD

بررسی وضعیت اجتماعی اسماعیلیان ایران از مشروطه تا پایان پهلوی۱۲۸۵-۱۳۵۷ش۱۹۰۶-۱۹۷۶مWORD  چکیده پس از خروج آقاخان محلاتی(آقاخان اول ) از ایران ، وضعیت رهبری اسماعیلیان در ایران […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶

بررسی و گاه نگاری تپه جعفرآباد A و B و C (ارسنجان)WORD

بررسی و گاه نگاری تپه جعفرآباد A و B و C (ارسنجان)WORD فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده۱ فصل اول:کلیات ۱-۲- اهداف برجسته تحقیق. ۵ ۱-۳- پیشینه […]