معماری
خانه / آمار

آمار

پاورپوینت "روش مونت کارلو"

پاورپوینت "روش مونت کارلو" روش مونت کارلو-ppt قسمتي از پاورپوينت: مونت کارلو روشی است که به منظور حل مسائل غیر تصادفی یا برخی مسائل تصادفی که گذشت زمان نقش اساسی در آنها ندارد از اعداد تصادفی استفاده می کند. روش مونت کارلو این امکان را به وجود می آورد که …

ادامه مطلب...

نمونه سوالات درس آشنایی با نظریه صف/ صف بندی

نمونه سوالات درس آشنایی با نظریه صف/ صف بندی نمونه سوالات درس آشنایی با نظریه صف/ صف بندی نمونه سوالات نيمسال اول89-88نمونه سوالات نيمسال دوم نمونه سوالات تابستان 89 نمونه سوالات نيمسال اول 90-89نمونه سوالات نيمسال دوم 90-89 نمونه سوالات تابستان 90نمونه سوالات نيمسال دوم 91-90 با پاسخنامهنمونه سوالات نيمسال …

ادامه مطلب...

آنالیز ریاضی 2

آنالیز ریاضی 2 آنالیز ریاضی 2 نمونه سوالات نیمسال اول89-88 نمونه سوالات نیمسال اول 90-89 تابستان 89 نمونه سوالات نیمسال دوم 90-89 با پاسخنامه نمونه سوالات نیمسال اول 91-90 نمونه سوالات نیمسال دوم 91-90 با پاسخنامه تابستان 90 نمونه سوالات نیمسال اول 92-91 نمونه سوالات نیمسال دوم 92-91 با پاسخنامه …

ادامه مطلب...

آنالیز ریاضی1

آنالیز ریاضی1  آنالیز ریاضی1 نمونه سوالات نیمسال اول89-88 نمونه سوالات نیمسال دوم 89-88 تابستان 89 نمونه سوالات نیمسال اول 90-89 نمونه سوالات نیمسال اول 91-90 با پاسخنامه نمونه سوالات نیمسال دوم 91-90 با پاسخنامه تابستان 90 نمونه سوالات نیمسال اول 92-91 با پاسخنامه نمونه سوالات نیمسال دوم 92-91 با پاسخنامه …

ادامه مطلب...

آمار و احتمال

آمار و احتمال آمار و احتمال نمونه سوالات نیمسال اول89-88 نمونه سوالات نیمسال دوم 89-88 نمونه سوالات نیمسال دوم 90-89 نمونه سوالات نیمسال اول 93-92 نمونه سوالات نیمسال دوم 92-91 با پاسخنامه  … جزئیات بیشتر / دانلود

ادامه مطلب...

آمار ریاضی 1

آمار ریاضی 1 آمار ریاضی 1 نمونه سوالات نيمسال اول89-88 نمونه سوالات نيمسال دوم 89-88 ت.نمونه سوالات نيمسال اول 90-89 نمونه سوالات نيمسال دوم 90-89 با پاسخنامهنمونه سوالات نيمسال اول 91-90 نمونه سوالات نيمسال دوم 91-90 با پاسخنامهنمونه سوالات تابستان 90 نمونه سوالات نيمسال اول 92-91 نمونه سوالات تابستان 92 …

ادامه مطلب...

آمار ریاضی 2

آمار ریاضی 2 آمار ریاضی 2 نمونه سوالات نيمسال اول 89-88 نمونه سوالات نيمسال اول 90-89 تابستان 89 نمونه سوالات نيمسال دوم 90-89 نمونه سوالات نيمسال اول 91-90 نمونه سوالات نيمسال دوم 91-90 با پاسخنامهنمونه سوالات تابستان 90 نمونه سوالات نيمسال اول 92-91 با پاسخنامهنمونه سوالات نيمسال دوم 92-91 با …

ادامه مطلب...

بهینه سازی خطی٬ تحقیق در عملیات٬ تحقیق در عملیات 1

بهینه سازی خطی٬ تحقیق در عملیات٬ تحقیق در عملیات 1 بهینه سازی خطی٬ تحقیق در عملیات٬ تحقیق در عملیات 1 شامل نيمسالهاي: نیمسال اول 89-88 نیمسال دوم 89-88 + با پاسخنامه ت. تابستان 89 نیمسال اول  90-89 نیمسال دوم 90-89 نیمسال اول 91-90 نیمسال دوم 91-90 + با پاسخنامه نیمسال …

ادامه مطلب...

برنامه سازی پیشرفته٬ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

برنامه سازی پیشرفته٬ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی برنامه سازی پیشرفته٬ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی شامل نيمسالهاي: نیمسال اول 89-88 تابستان 89 نیمسال اول 90-89 نیمسال دوم 90-89 + با پاسخنامه ت. تابستان 90 نیمسال اول 91-90 نیمسال دوم 91-90 + با پاسخنامه نیمسال دوم 92-91 نیمسال اول 93-92 …

ادامه مطلب...