سیری در تاریخ باغسازی ایران
تیر ۱۶, ۱۳۹۶
مروری بر الگوریتم های تعادل بار در محاسبات ابری
تیر ۱۶, ۱۳۹۶

روستا آتان

روستای آتان بصورت ۲۳ صفحه وورد و فایل زیپ شده میباشد …